(+34) 943 896 024 (8:00 - 15:00) udala@getaria.eus

DIRU LAGUNTZAK

 

Atal honetan Getariako Udalak urtero herritarrei eta herriko eragileei bideratutako dirulaguntzen inguruko informazio guztia aurkituko duzu. Dirulaguntzen deialdiaz gain, dirulaguntza bakoitzaren inguruko araudia, eskaerak eta justifikazioak egiteko aurkeztu beharreko agirien zerrenda eta inprimaki-ereduak ere aurkituko dituzu, besteak beste.

Zein arauek ordenatzen dituzte diru-laguntza eta laguntza publikoak?

Diru-laguntzen lege-esparrua Estatuko oinarrizko legea da, 38/2003 Legea, azaroaren 17koa, Diru-laguntzei buruzkoa (DLO), eta toki-eremuan, Getariako Udalaren diru-laguntzak emateko Ordenantza orokorra da.

Zer da Diru-laguntzen Plan Estrategikoa?

Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren (DLO) 8.1 artikuluak ezartzen duenez, administrazio publikoetako organoek eta diru-laguntzak kudeatzeaz arduratzen den edozein erakunde publikok diru-laguntzen plan estrategiko bat egin behar dute. Plan horretan, plan estrategiko horren aplikazioarekin lortu nahi diren helburuak eta ondorioak, horiek lortzeko behar den epea, aurreikus daitezkeen kostuak eta finantzaketa-iturriak zehaztu beharko dira.

Diru-laguntzen tokiko legeriak Tokiko Diru-laguntzen Plan Estrategikoaren betebeharra ezartzen du, martxan jarri beharreko diru-laguntzen lerro guztiak barne hartzen dituena.

 

***********************************************************************************************************************************************************************************

Nola argitaratzen dira pertsona fisikoen datu pertsonalak?

130/2019 Errege Dekretuaren 7.5 artikuluaren arabera, onuradunen datu pertsonalak argitaratu behar direnean, beti bete beharko dira datuak babesteko printzipioak eta araudia, onuraduna identifikatzeko datu pertsonal horiek argitaratzeko modua barne. Argitaratutako datu pertsonalak tratamendua amaitzeko beharrezkoak direnak baino ez dira izango.

Hala ere, pertsona fisikoei emandako diru-laguntzak edo laguntza publikoak ez dira argitaratuko honako kasu hauetan:

BDNSn jasotako informazioak edo deialdiaren xedeak berak bereziki babestutako informazioa edo datuak ematen ditu onuradunei buruz edo Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 9. eta 10. artikuluetan zerrendatutako datu-kategoria bereziei buruz. Erregelamendu hori pertsona fisikoen babesari buruzkoa da, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez, eta 95/EE Zuzentarau orokorra indargabetzen du.
Pertsona fisikoa babes bereziko egoera batean dago, eta egoera hori larriagotu egin daiteke bere datu pertsonalak lagata edo argitaratuta, bereziki, genero-indarkeriaren edo emakumearen aurkako beste indarkeria mota batzuen biktima denean.

Lehenengo kasuan, deialdia egin duen organoak berariaz adieraziko du deialdian, oinarri arautzaileetan hala aurreikusi bada. Bigarren kasuan, deialdia egin duen organoak BDNSn dagoen informazioa anonimizatuko du, ofizioz edo interesdunak eskatuta. Pertsona fisikoa genero-indarkeriaren biktima denean, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren zazpigarren xedapen gehigarriaren arabera prestatzen den lankidetza-protokoloan aurreikusitakoa aplikatuko da.

 

 

 

X