(+34) 943 896 024 (8:00 - 15:00) udala@getaria.eus

Idazkaritza- Kontuhartzailetza

Idazkaritza

 • AHOLKULARITZA JURIDIKOA
  Udaleko txostenak, akordio-proposamenak, etab. egitea.
 • HERRITARREN ARRETA ZERBITZUA
 • AKTAK IDAZTEA ETA UDALEKO ORGANO DESBERDINEK HARTUTAKO ERABAKIAK BETETZEA
  Alkateak, Udalbatzarrak edo zinegotzi-ordezkariek hartutako erabakiak, eginkizun horien arduradunak izapidetu eta betetzen ditu.
 • ESTATISTIKA
  Arlo honetako arduraduna bere eginkizunen barnean Biztanleen udal-errolda eta hauteskunde-zentsua eguneratuta edukitzeaz arduratzen da; hauteskundeetako prozesuak, estatistikak egitea eta kale-izendegia eguneratzea.
 • KONTRATAZIOA
  Udaleko kontratazio-espediente guztiak izapidetzen ditu.
 • GIZA BALIABIDEAK
  Langileak eta funtzionarioak kontratatzeko hautaketa-prozesuak egiten ditu. Udalean eta bere fundazio publikoetan sortzen diren langileei buruzko gai guztiez arduratzen da.
 • JAKINARAZPENAK
  Udaleko departamentu guztiek egin beharreko erabaki, idatzi… eta abarren jakinarazpen guztiak egiten ditu.
 • ARTXIBOA
  Dokumentazioa Udaleko artxibo historikoan eta kudeaketa-artxiboan jaso, antolatu eta zaintzeaz arduratzen da, eta herritarren kontsultei erantzuten die.
 • KONTU HARTZAILETZA
  Udaleko aurrekontua eta zerbitzu ekonomikoak orokorrean. (Fakturak e.a.)
 • IRUZURRAREN AURKAKO PLANA  

Iruzurraren eta Ustelkeriaren aurkako Politika  Iruzurraren aurkako plana

Kontaktua: idazkaritza@getaria.eus

X