(+34) 943 896 024 (8:00 - 15:00) udala@getaria.eus

BERDINTASUNA

BATZORDE BURUA

Ane Loidi (aloidi@getaria.eus)

Sail honen ardura dira, besteak beste, honako hauek: Getariako Udalak berdintasunarekin duen konpromisoa sendotzea; herritarren ahalduntzea eta partaidetza sustatzea, bereziki emakumeena; gaiarekiko sentsibilizazioa areagotzea; eta indarkeria sexista identifikatzeko, prebenitzeko eta desagerrarazteko lan egitea.

I.BERDINTASUN PLANA

Getariako emakumeen eta gizonen berdintasunerako I. plana:

 

GETARIAKO I.BERDINTASUN PLANA

GETARIAKO  BERDINTASUN PLANA

BERDINTASUN DIAGNOSTIKOA

BERDINTASUN DIAGNOSTIKOA

Berdintasuna
08/03/2023Albisteak / BerdintasunaMartxoak 8 Udal Adierazpena 25 urte baino gehiago igaro dira, Beijineko Adierazpenean eta Ekintza Plataforman, erabakiak hartzerako orduan, gizonen eta emakumeen artean parte-hartze politikoa eta boterearen banaketa orekatua lortzeko nazioarteko akordioa hartu zenetik. Nahiz eta aurrerakuntzak izan diren, munduko herrialde gehienek ez dute genero berdintasunik lortu, eta gutxi batzuk bakarrik ezarri edo bete dituzte sexuen arteko berdintasunean asmo handiko helburuak. Egungo krisi anitzen testuinguru honetan, gizarte, ekonomia, ingurumen eta gobernantza ereduak birplanteatu nahi dira, berdintasun-arrakalak gutxitzeko asmoarekin, arrakala horiek gizartearen zati handi batentzat handitu direlako eta, batez ere, emakumeentzat. Orain da liderrak izateko garaia, erakundeak eta gizartea eraldatzeko harreman-eredu askoz ere inklusiboagoak, kooperatiboagoak eta sortzaileagoak lortzeko. Sektore anitzeko lankidetzako gobernantza feministaren eredu baterantz aurrera egin behar da, elkar entzutean oinarrituz, baita botere eta erantzukizunen banaketa eta partaidetza-prozesuak abian jartzean ere. Mugimendu eta talde feministak eta emakumeenak, aniztasunean eta belaunaldien artean, berdintasunaren inguruko hainbat gai salatzeko eta eskatzeko mobilizatzen ari dira. Adibidez, arrazakeriaren kontrako justiziatik hasi eta soldata-berdintasuneraino, indarkeriaren amaiera eta emakumeen aurkako diskriminazioa, sexu-jazarpenaren ezabatzea, klimaren aldeko justizia, bakea mantentzea, eta hainbat gehiago. Emakumeek politikan eta erabakiak hartzerakoan berdintasunean parte hartzea eta lidergoa izatea funtsezkoak dira, 2030an, Garapen Jasangarriaren Helburuak lortzeko. Hala ere, tokiko eremutik orokorrera, emakumeen parte-hartzea mugatua izaten jarraitzen du, alderdi formaletako erabakiak hartzerakoan, besteak beste, politika gaietan, administrazio publikoan, enpresa pribatuetan, unibertsitatean, sindikatuetan, elkarte eta kooperatibetan, eta beste hainbat sektoretan. Martxoaren 8 honetan, emakumeen nazioarteko egunean, lehentasunezkoa da emakumeen lidergoak sustatzea, gobernantza feministaren eta lidergo partekatuaren eredu batetik abiatuta. Era berean, berdintasun arloan erabakiak hartzean, emakumeen parte-hartzea areagotzeko baldintzak sortzearen alde lan egin behar da. Emakumeen parte-hartzea ikuspegi askoz ere zabalago batetik ulertu behar da, ez bakarrik ikuspegi formal edo arauemailetik. Emakumeek erabakiguneetan parte hartzeko dituzten baldintzak aldatu behar ditugu. Emakumeen parte-hartzearen alde lan egiteko, beharrezko : Botere-espazioak partekatzea eta uzteak eragozten dituzten erresistentziei eta inertziei aurre egitea. Horretarako, kristalezko sabaiak hautsi behar dira, espazio guztietan, aniztasun osoan eta ikuspegi intersekzionalarekin emakumeen presentzia bermatuko duten neurriak ezarriz. Zaintza-lanen banaketa erantzunkidean aurrera guztiz egitea, justizia-printzipioa delako eta emakumeen gainkargak herritartasun osoa egikaritzea mugatzen duelako. Zaintza eta bestelako lan feminizatuen sektore profesionala prekarizatuak balioestea, eta sektore horri gizarte-balioa aitortzea, bere baldintzak hobetuz. Emakumeek lidergoetan duten konfiantza, sinesgarritasuna eta eragina mugatzen duten estereotipo eta aurreiritziei aurre egitea. Emakumeen aurkako indarkeria-mota guztiak desagerraraztea, baita emakumeen aurkako indarkeria politikoa ere. Lidergoan jarduteko praktikak eta moduak deseraikitzea, besteak beste, menderatzean oinarritutako eredu androzentrikoak, zaintzaren denborak eta erantzukizuna kontuan hartu gabe, emakumeen eta boteretik baztertutako beste kolektibo batzuen talentua eta jakintzak mesprezatuz, eta talde-lana ez baloratuz. Emakumeen eta nesken eskubideak ikuspegi intersekzionala, berritua, erradikala eta eraldatzailea duen agenda feministaren erdigunean jartzea, emakume horiek boterean duten bazterketa sistematikoari aurre egiteko eta desberdintasun-arrakalak murrizteko. Horregatik, euskal udalerriok, gure eskumenen markoan, konpromisoa hauek hartzen ditugu: emakumeen lidergoa bultzatzea eta boterea berdintasunean egikaritzeko baldintzak erraztea. Estamentu publiko eta probatu guztietan emakumeen ahalduntzea eta parte-hartzea sustatzen duten politikak indartzea da helburua, martxoaren 3ko 1/2022 Legean, Emakume eta Gizonen berdintasunerako legearen bigarren aldaketari buruzkoan, ezarritakoaren arabera: 1. Eskualdeko Emakumeen Etxeekin harremanak sendotzen joatea. 2. Ahalduntze programak eta eskolak baliabide eta leku egokiez hornitzea 3. Mugimendu feministaren eta emakume-elkarteen parte-hartzea indartzea eta Udaleko Berdintasun Planean agertzen diren betebeharrak betetzen joatea. 4. Berdintasun-planen intersekzionalitatea indartzea gure gizartea osatzen duten eremu guztietan, emakumeek beraien aniztasunean duten parte-hartze osoa eta eraginkorra finkatzera iristeko. 5. Adinaren eta generoaren arabera bereizitako datuak sortzen hastea, 1/2022 Legearen aginduak dakarrena kontuan hartuz, neskatilen, neska nerabeen eta emakumeen bizitzetan eragin zuzena izango duten politikak egiteko informazioa emateko 6. Politikan sartzen diren emakumeentzako ikaskuntza- eta ahalduntze-guneak antolatzea, emakume hautetsien arteko laguntza-, elkartasun- eta aliantza-sareen bidez, adibidez, Basqueskola Sarea, edo beste sare batzuk 7. EUDELeri eskatzea, indarkeria politikoari aurre egiteko protokoloak proposa ditzala, emakumeen partea hartzeari eta erabakitzeko gaitasunari buruzko ikerketa bultza dezala eta ordezkaritza orekatu baterantz egiten diren aurrerapenak babes ditzala. SINATUTA: Getariako EH BILDU eta EAJ alderdiak [...]
06/06/2022Albisteak / Berdintasuna2021ean abiatutako prozesuarekin jarraituz, azken hilabeteetan Getariako emakumeen eta gizonen berdintasunerako I. planaren zirriborroa osatu du Getariako udalak Emun Aholkularitzaren laguntzarekin. Planaren zirriborroak 2021 bukaeran argitaratu zen diagnostikoa izan du oinarri eta 2023-2026 urteetarako helburu eta ekintzak jasotzen ditu. Orain, udalak egindako lana getariarren eskura jarri nahi da herritarren iritzi eta ekarpenak jaso ahal izateko. Ekarpenetarako bi bide aurreikusi dira: Alde batetik, ekarpenak online egiteko aukera egongo da. Horretarako, udalak dokumentua webgunean argitaratu du (sartu hemen)  edozein herritarrek berau deskargatu eta irakurri ahal izateko. Horrez gain, ekarpenak online jasotzeko galdetegi bat ere zabaldu du (hemen galdetegirako lotura). Beste aldetik, planaren zirriborroa eta ekarpenak egiteko galdetegia paperean jaso nahi dituenak, udaleko harreran  eskuragarri izango ditu eta bertan entregatu ahalko du baita idatziz planari egindako iruzkinak. Norbanakoentzat ez ezik, herri eragileei ere dei egiten die udalak plana irakurri eta ekarpenak egitera. Horretarako, herriko talde eta elkarteei berariaz helaraziko zaie mezu elektroniko bidez planaren zirriborroa eta galdetegira lotura. Ekarpenetarako epea ekainaren 6tik 21era artekoa izango da. Epea bukatutakoan udalak jasotako erantzunak aztertu eta planean egin beharreko moldaketak egingo ditu. Ondoren, prozesuaren hurrengo urratsekin jarraituko du, 2022. urtean plana onartu ahal izateko. [...]
X