(+34) 943 896 024 (8:00 - 15:00) udala@getaria.eus

Hirigintza konsulta

Hirigintza konsulta

Tramite erabilgarriak

Kodea Tramitea
HBL1 Baserriak berriz eraikitzeko lizentzia
Ikusi
HBL2 Betelanak
Ikusi
HBJU Etxebizitza apartamentu turistiko gisa erabilera
Ikusi
HKON Hirigintza kontsulta
Ikusi
HBPB IBIren baja
Ikusi
HJAB Jarduera: baja ematea
Ikusi
HBJA Jarduera: sailkatuan aritzeko aurretiazko komunikazioa
Ikusi
UTXO Lizentzia: behin behineko txosnak jartzeko
Ikusi
HBPI Lizentzia: IBI iraunkorra
Ikusi
HBOG Lizentzia: instalazioak jartzeko
Ikusi
HBJG Lizentzia: jarduera sailkatua
Ikusi
HBLL Lizentzia: lehenengo erabilera
Ikusi
HBLP Lizentzia: letreroa jartzea
Ikusi
HBLE Lizentzia: lokala etxebizitza bihurtu
Ikusi
HBPO Lizentzia: lurzoru publikoa okupatzea (terrazak,…)
Ikusi
HBLH Lizentzia: obra handia
Ikusi
HBLT Lizentzia: obra txikiak
Ikusi
HBJT Lizentzia: titularitza aldaketa
Ikusi
HBL3 Lurzoru ez urbanizagarrian eraikuntza-lizentzia
Ikusi
MMPJ Salmenta ibiltari baimena
Ikusi

 

 

X