Lan eskaintza publikoa

 

GETARIAKO UDALA - Iragarki

Eginbidea

COVID-19k eragindako osasun-krisia kudeatzeko alarma-egoera deklaratzen duen martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren Hirugarren Xedapen Gehigarria betez (Administrazioepeak etetea), jakinarazten da onartutako eta baztertutako izangaien behin-behineko zerrenda onartzen duen Alkatetzaren Ebazpenean (2020ko martxoaren 24ko 56 zenbakidun Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua) jasotako epeak etenda geratzen dira. Epeen zenbaketa aipatutako errege-dekretuak edo, hala badagokio, haren luzapenek indarra galtzen duten unean hasiko da.

Lan eskaintza publikoa

Deialdiaren oinarri orokorrak

 

* Izangai onena izendatzeko proposamena.

Egokitasunaren emaitza eta puntuazioen azken zenbaketa

Euskara azterketaren behin-betiko emaitza, oposaketa eta lehiaketa faseen puntuaketa eta egokitasuna fasea burutzeko deialdia

4. Hizkuntza eskakizuna egiaztatzeko azterketaren emaitza

Hizkuntza eskakizuna egiaztatzeko idatzizko azterketaren emaitza

Azterketen behin-betiko emaitzak

Bitarteko idazkari kontu-hartzailea lanpostua oposizio-lehiaketa
Sistemaren bidez

Epaimahaiko akta, azterketen emaitzak

Izangai onartu eta baztertuen behin-betiko zerrenda

Ariketak egiteko deialdiaren iragarkia

Lan eskaintza publikoa, Aka tsen zuzenketa

Behin behineko onartutako izangaien zerrenda