AHO BATEZ ONARTU DA GETARIAKO APARKALEKUEN BEHIN BEHINEKO ORDENANTZA

Ast, 31/03/2021 - 13:31

 

Ordenantza berria 2020ko udan, Udal Gobernuak martxan ipinitako ereduan oinarritzen da. 

 

 • HELBURUAK:

Oinarrian, ordenantza hau, Getarian bizi eta lan egiten dutenei aparkatzeko lehenatsuna ematera dator; aldiz, bisitariak modu ordenatu batean, portuko eremura bideratzen ditu denon erosotasunerako; hala ere, herrigunean hainbat aparkaleku libre ere mantenduko dira, Herrerieta eta Sahatsaga kaleetako hainbat tokietan adibidez. Gainontzeko kaleak baimenduentzat izango dira.

 

 • PROZESUAREN HASIERA:

2020ko uda hasieran, pandemiak eraginda, herrigunean aparkatzeko lehentasuna herritarrentzat izateko aparkaleku sistema froga moduan ipini zuen Udal Gobernuak.

Udara amaieran, udaltzainekin eta teknikariekin balorazioa egin zen, eta sistema hori behin betirako ezartzearen aukera ontzat eman zen; hau da, balorazioa positiboa izanik udal gobernuak eredu hori ezartzea erabaki zuen.

 

 • ELKARLANAREN EMAITZA:

Duela hilabete batzuk udal gobernuko kideak, oposizioko zinegotziak, udaltzainak eta udaleko langileak ordenantzarenzirriborroa egiteko elkarlanean hasi ziren. Helburua ordenantza berria guztien ekarpenekin aberastea zen. Udal gobernu honen ustez hori lortzeko bidean dago; guztion ekarpenekin osatutako ordenantza zirriborroa egin da eta plenora eraman da behin behineko onarpenerako.

 

Eskerrak eman nahi dizkiogu parte hartu duten guztiei; Juan Mari et Pili udaltzainei, Juan Luis eta Markox udal teknikariei, Maria Zendegi, gure idazkari berriari, EAJko zinegotziei eta EH Bilduko udal talde osoari.

 

Azken fienan ariketa kolektibo bat burutu dugu eta ziur gaude herritarren onerako izango dela.

 

 • ORDENANTZAREN EZAUGARRI AZPIMAGARRIENAK
 1. Ordenantzan bi denboraldi bereiztu dira: 

  1. Urriaren 1etik maiatzaren 30era. Aldi honetan ez da baimenduentzat mugatutako aparkalekurik egongo.

  2. Ekainaren 1etik iraialren 30 arte. Aldi honetan aparkamendu mugatuen sistema indarrean egongo da.

 2. Aurreko urteko baimen sistemarekin alderatzen badegu, ordenantza honetan baimenduentzako erreserbatu den aparkaleku kopurua igo egin da.

 3. Portuko eremuak TAO izaten jarraituko du; baina baimenduak eta langileak bonoarekin orain arte bezela aparkatu ahal izango dute.

 4. Harritarteko aparkalekuan, behin ordutegi mugatua amaitzen denean, soilik baimenduek aparkatu ahal izango dute eta berdin gertatzen da Herrerieta kaleko edo Sahatsaga kalean dauden aprakmentu mugatuekin.

 5. Ibilgailu zerga herrian ordaintzen dutenak aparkatzeko baimena dohain  izango dute.

 6. Aldiz, ibilgailu zerga Getarian ordain du ez, baina Getarian erroldatuak, etxejabeak edo 30 egun baino gehiago etxebizitza alokatuta dutenek 30 euroko bonoaren truke baimena izango dute.

 7. Getarian lan egiten duten langileek berriz 15 euroko bonoa eskura dezaket portuko ermeuan aparkatu ahal izateko.

Gipzukoako Aldizkari Ofizialean argitaratzean 30 eguneko epea egongo da ordenantza berriari alegazioak ipintzeko.

 

[CAS]

La nueva ordenanza se basa en el modelo puesto en marcha por el Gobierno Municipal en el verano de 2020.

 • OBJETIVOS:

En definitiva, esta ordenanza viene el aparcamieto de las personas que viven y trabajan en Getaria, mientras que orienta a los visitantes, de una foema ordenanda, a la zona portuaria; en todo caso  mantendrán en el casco urbano  varios aparcamientos libres, por ejemplo, en  diferentes puntos de las calles Herrerieta y Sahatsaga. El resto de calles serán de aparcamiento exclusivo para vehículos autorizados.

 

 • EL PROCESO:

A principios del verano de 2020, debido a la pandemia, el Gobierno municipal puso como prueba el sistema de aparcamiento para que la prioridad de estacionamiento en el casco sea para los ciudadanos.

A finales del verano, se realizó una valoración con policías municipales y técnicos, y se dio por buena la posibilidad de implantar definitivamente este sistema; es decir, siendo positiva la valoración el gobierno municipal decidió implantar este modelo.

 • RESULTADO DE UN TRABAJO DE COILABORACIÓN

Hace unos meses miembros del gobierno municipal, concejales de la oposición, policía local y personal del ayuntamiento comenzaron a colaborar en la elaboración del borrador de la ordenanza. El objetivo era enriquecer la nueva ordenanza con las aportaciones de todos. Este gobierno municipal considera que está en vías de conseguirlo; se ha elaborado un borrador de ordenanza con aportaciones de todos y se ha llevado al pleno para su aprobación provisional.

Queremos agradecer a todos los que han participado en la elaboración de la ordenanza; los guardias municipales Juan Mari y Pili, a los técnicos municipales Juan Luis y Markox, a la secretaria del ayuntamiento María Zendegi y a los concejales del PNV y EH Bildu.
En definitiva, ha sido el resultado de un ejercicio colectivo y estamos convencidos de que redundará en beneficio de la ciudadanía.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENANZA:

 • En la ordenanza se han diferenciado dos periodos:
 1. Del 1 de octubre al 30 de mayo. En este periodo no habrá aparcamientos restringidos para los autorizados.
 2. Desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre. Durante este periodo se mantendrá vigente el sistema de aparcamientos restringidos.
 • Si lo comparamos con el sistema de autorizaciones del año anterior, en esta ordenanza se ha incrementado el número de plazas de aparcamiento reservadas para los autorizados.

 

 • La zona del puerto seguirá siendo OTA; pero el autorizado y el trabajador podrán aparcar con el bono como hasta ahora.

 

 • En el parking de Harritarte, una vez que finalice el horario limitado, sólo podrán aparcar los autorizados y lo mismo ocurre con los apracmentos restringidos en la calle Herrerieta o en la calle Sahatsaga.

 

 • Podrán estacionar gratuitamente quienes paguen el impuesto de vehículos en el municipio.

 

 • En cambio, el impuesto de vehículos no lo ha pagado en Getaria, pero los empadronados en Getaria, los caseros o los que tengan alquilada una vivienda más de 30 días tendrán permiso por un bono de 30 euros.

 

 • El personal que trabaja en Getaria puede adquirir un bono de 15 euros para aparcar en el puerto.​​

Al publicarse en el Boletín Oficial de Gipzukoa habrá un plazo de 30 días para formular alegaciones a la nueva ordenanza