2018KO URTARRILAREN 31N EGINDAKO OSOKO OHIKO BATZARRAREN AGIRIA.

Lar, 03/02/2018 - 10:41

1) GETARIAKO ORDEZKO BAKE EPAILE PROPOSATU EUSKADIKO JUSTIZIA NAGUSIARI.
2) 2018KO UDAL AURREKONTUAREN ESPEDIENTEA BEHIN BEHINEKO IZAERAZ ONARTZEKO IRIZPENA.
3) ANIMALIAK DUKITZEA ETA BABESTEA ARAUTZN DUEN UDAL ORDENANTZA.