(+34) 943 896 024 (8:00 - 15:00) udala@getaria.eus

2018KO MAIATZAREN 30EAN EGINDAKO OSOKO OHIKO BATZARRAREN AGIRIA

2018KO MAIATZAREN 30EAN EGINDAKO OSOKO OHIKO BATZARRAREN AGIRIA

Ast, 13/06/2018 – 14:25

– Agiri honetan, besteak beste, GETARIAKO JABETZA ETA ERABILERA PUBLIKOKO LURZORUAK NOLA OKUPATU ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA.argitaratzen da. 15. orritik aurrera.
Erabakiaren jendaurreko erakustaldia eta interesdunen entzunaldia egitea Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean iragarkia argitaratuz eta bandoa plazaratuz, hogeita hamar egunez, erreklamazio eta iradokizunak aurkeztu ahal daitezen. Epea, erabaki honen iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den hurrengo lanegunetik zenbatzen hasiko da.
– Erreklamazikak eta iradokizunak aurkezteko azken eguna uztailak 8.
– Garaiz aurkeztutako erreklamazio eta iradokizun guztien gaineko txostena egin ondoren eta batzordean iriztatu eta gero, Udalbatzarrak behin betiko erabakia hartuko du.


X